Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh

admin

Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và làm xét nghiệm như : Siêu âm, X-ray, Xét nghiệm máu, Xét nghiệm virus, da, kháng sinh đồ, xét nghiệm phân, nước tiểu..

Copyright (C) 2016-2021 petwell.vn